De 4 groepen van SoulCollage® en de transpersoonlijke kaarten

Alle 4 groepen dienen vertegenwoordigd te zijn in je deck. Zij zijn namelijk allen even belangrijk in je bewustwordingsproces.

De 3 transpersoonlijke kaarten

Zij ondersteunen je bij de reading of bij het maken van kaarten en worden niet gelezen. Zij liggen altijd in het midden en hebben geen schaduw of verhaal. Zij zijn zonder oordeel.
– De Bron
– Jouw Zielsessentie
– De Getuige

Ik bedank alle fotografen en kunstenaars voor hun geweldige afbeeldingen, waarmee ik mijn innerlijke persoonlijkheden kan ontdekken en mag helen.

Groep 1: Het Comité

Dit zijn je innerlijke persoonlijkheden die in en/of uit balans kunnen zijn. Zij kunnen de regie nemen in je leven, door in hun kracht te staan of in hun valkuil te stappen. Niets wordt buitengesloten of laat zich buitensluiten. Bijvoorbeeld:
– De innerlijke criticus
– De verantwoordelijke
– Het blije kind
– De uitsteller

Groep 2: Metgezellen

SoulCollage® gaat uit van 7 chakra’s. Dit zijn energiecentra in ons fysieke lichaam. In elk van deze centra huist een Krachtdier of Wezen, een metgezel. Zij laten ons kennis maken met- en leren ons te vertrouwen op de instinctieve, primitieve en intuïtieve kanten van onszelf. Laat je verbazen.

Groep 3: Gemeenschap

Daarin zitten personen/dieren/natuurplekken enz. die (hoe dan ook) invloed hebben (gehad) op jouw leven met hun speciale energie. Deze vind je door jezelf af te vragen: Wie zou je bellen, om raad vragen, waar zou je heen gaan. Deze kaarten kunnen dienen als hulptroepen, iets af te sluiten/helen, of kunnen als een bemiddelaar fungeren. Bijvoorbeeld:
– Familieleden
– (Huis)dieren
– Leraren
– Bekendheden
– Voorouders
– Natuur

Groep 4: Raadgevers

Zijn persoonlijkheden/gidsen die iets komen brengen uit de spirituele sfeer en zitten vaak in krachtige, veelal mysterieuze plaatjes. Zij geven raad, sturen je een richting op en begeleiden je actief in je leven. Raadgevers zijn meer dan ‘ik’ als je deze gaat lezen en zij kunnen de comite’ persoonlijkheden aansturen. Zij leven aan het uiterste randje van jouw bewustzijn. Fladderen daarin en –uit, bijvoorbeeld:
– De dood
– De lichtdrager
– De dwaas
– De moeder
– De dromer

Diagram groen